tree tops

Eddy Sikma (Leeuwarden, 1957)

Eddy Sikma

Eddy Sikma is geboren in 1957 in Leeuwarden aan de Emmakade. Bij de Emmakade was het een komen en gaan van schepen. Als kind keek Eddy hier graag naar. Al zittende op de kade, vastgebonden aan een stuk touw, zodat hij niet in het water kon vallen. Zijn fascinatie voor havens is hier begonnen.

Ontwikkeling

Eddy deed de opleiding voor tekenleraar en ging dit vak geven op de middelbare school. Door het leraarschap heeft hij een brede kijk en waardering voor hoe een ander werkt.
Later ging hij ook cursussen geven. Hij besloot het leraarschap op te geven en zich volledig op de beeldende kunst te richten. Hij heeft zich ontwikkeld tot een
begaafd kunstschilder.

Ook zijn tekentalent werd al snel herkend; de gemeente Leeuwarden huurde hem in om architectuur tekeningen te maken van panden die gesloopt zouden worden. Deze tekeningen zijn te vinden in het gemeente archief.

Op het doek ontwikkelde Eddy zich verder en begon landschappen te schilderen. Ook haven gezichten kwamen steeds weer terug in zijn werk. Gaandeweg kreeg hij de bijnaam "de Skilder", wat Leeuwarders is voor "de schilder".

Inspiratie

Voor inspiratie hoefde Eddy niet ver van huis. Zo liet hij zich inspireren door Friese landschappen, waddengezichten en natuurlijk de Friese havengezichten. Ook Friese architectuur inspireerde Eddy tot menig tekening. Maar Eddy liet zich ook inspireren door werken van anderen, bijvoorbeeld de Groninger Ploeg. Via de "Ecole de Paris" leerde hij meer over abstrahering in het landschap.
Eddy heeft er altijd naar gestreefd een eigen handschrift te ontwikkelen. Hij vindt het belangrijk om zichzelf te onderscheiden en iets eigens te realiseren. Hij is er erg trots op dat hem dat gelukt is.

De tip die Eddy heeft voor beginnende kunstenaars: "Blijf dicht bij jezelf."

Werkwijze

Eddy heeft een eigen atelier waar hij zijn, in het veld gemaakte, studies uitwerkt. Als hij in zijn atelier aan het werk is, heeft hij altijd klassieke muziek op de achtergrond aan staan. Hij werkt aan één werk tegelijk; eerst iets afronden dan pas weer iets nieuws beginnen. Opdrachten staan hier wel eens los van.
Hij schildert met acryl op doek, paneel en papier. Verder maakt hij tekeningen met inktpen. Zijn werk is expressionistisch en gestileerd.
Volgens Eddy is kunst
"het uitdrukken van een eigen expressie die overkomt bij de ander. Het is nooit alleen voor jezelf."

Toekomst

Eddy hoopt in de toekomst verder te kunnen gaan met het geven van lessen in tekenen en schilderen. Ook wil hij zelf graag blijven schilderen en tentoonstellingen organiseren voor zichzelf en anderen. Hij is gelukkig dat hij met zijn passie in zijn levensbehoefte heeft kunnen voorzien en hoopt dit te kunnen blijven doen. Als je hem vraagt of hij ooit zal stoppen met schilderen zegt hij: "Ik sterf in het harnas, ik zal blijven schilderen tot het eind."